SVEICAM!
07.02.2012


SVEICAM!
Baldones mūzikas skolas kokles spēles 4.klases audzēknes:

  • Beāti Anstrangu ar iegūto 2.vietu un
  • Līvu Krūziņu ar iegūto 3.vietu

VI koklētāju konkursā Zelta stīga.

Pateicība kokles spēles skolotājai Ramonai Davidonei par audzēkņu sagatavošanu.

SVEICAM!
Baldones mūzikas pamatskolas skolēnus:

  • Renātu Kristapu Grīnfeldu (8.kl.) ar iegūto 2 vietu un
  • Leldi Rasnaci (9.kl.) ar iegūto atzinību

Pierīgas novadu apvienības latviešu valodas olimpiādē 8., 9.klasei.

Pateicība latviešu valodas skolotājai Solveigai Teterei par skolēnu sagatavošanu. 
      Atpakaļ