Informācija par ēdināšanu
03.02.2016


Sakarā ar to, ka no 01.02.2016. visiem skolēniem ir brīvpusdienas, vecākiem ir pienākums un atbildība, informēt klases audzinātāju par skolēna neierašanos skolā līdz plkst.8:30.

Par launagiem turpmāk skolas ēdnīcā varēs maksāt mēneša sākumā vai beigās no plkst.8:00-9:00 vai arī ar pārskaitījumu (mēnesi uz priekšu) - 5 darba dienas pirms mēneša sākuma. Rekvizīti: SIA "Krīga", reģ.Nr.40003262269, konts LV24 UNLA 005 001 951 5946.
      Atpakaļ