Baldones mūzikas pamatskolas skolotāju
individuālo nodarbību –
konsultāciju laiki
2016./2017.m.g.

Nr.

p.

k.

Skolotāja vārds, uzvārds

 

Telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1.

Andra Alksne

18.          14:00-17:00

2.

Iveta Evarte

17.

 

8:00-8:30

15:30-16:00

     

3.

Solvita Freiberga

adm.

25.

8:00 - 8:30

8:00-8:30

 8:00-8:30

 8:00 - 8:30  

4.

Daiga Graubica

11.

 14:50-15:50    

5.

Indra Grīnfelde

2.

14:0-15:00

 

14:00-15:00

 

6.

Ingrīda Kokina

16.

14:00-15:00  

14:30-15:30

7.

Gunita

Vidže

3.

    14:00-15:00  14:00 - 15:00  

8.

Inga Ķenga adm. 25.
     15:00-16:00

9.

Svetlana Lujāne

19.  15:30 - 16:00     8:00 - 8:30  8:00 - 8:30  

10.

Elīna Spolīte

vsk. 205.  15:30 - 16:00      

11.

Ija Poriete

17.

 8:00 - 8:30

15:45 - 16:45 

 8:00 - 8:30   8:00 - 8:30   8:00 - 8:30

12.

Īrisa Reinholce

18. 8:00 - 8:30  

 8:00 - 8:30

14:45 - 15:15

  8:00 - 8:30 8:00 - 8:30

13.

Una Reisnere

17.

8:00 - 8:30  13:50 - 14:50   8:00 - 8:30

14.

Ingūna Znotiņa

13.

14:40 - 15:30  14:00 - 15:10