Baldones Mūzikas pamatskolas
iekšējās kārtības noteikumi skatīt šeit ... /PDF fails /

audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skatīt šeit... /PDF fails /
 

J.Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas
iekšējās kārtības noteikum
skatīt šeit ... /PDF fails /

audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skatīt šeit... /PDF fails /

audzēkņu uzņemšanas kārtība  skatīt šeit...  /PDF fails /