...un, noāvis kājas, tu nokāp sevī
pa baltām kāpnēm...
un ienāc savā dvēseles pilī,
ienāc savā Baltā pilī...

  Baltā pils... Kopš 1901.g. beigām, sena parka ieskauta un šobrīd renovēta, Baldoni rotā Baltijas virsmežziņa Mickeviča medību pils, kas laika gaitā bijusi gan I Pasaules kara hospitālis, gan sanatorija, gan kolhoza kopmītnes.

  1985.gada 15.oktobrī, pateicoties toreizējai Baldones pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājas Māras Skujas, kolhoza priekšsēdētāja Voldemāra Bunkša, izcilā novadnieka profesora Jāņa Dūmiņa atbalstam un topošās mūzikas skolas direktores Edītes Marnauzas pašaizliedzīgajai darbībai, tika atklāta Baldones mūzikas skola.

  Ar lielu aizrautību skolas tapšanā darbojās arī jaunie pedagogi, no kuriem Solvita Loka, Inese Grauba un Jolanta Visocka strādā skolā vēl šodien.

  Skola bija tā laika kultūras centrs, kur bērni no tuvākās apkārtnes apguva pirmās muzicēšanas iemaņas un koncertdarbības pieredzi.

  1993.gadā uz mūzikas skolas bāzes izveidojās Baldones mūzikas pamatskola. Pārvarot sarežģītos pārmaiņu un pašreizējo krīzes laiku ekonomiski politiskos pārbaudījumus, mainoties skolas vadībai un pedagogiem, skola ir atradusi sev atbilstošo optimālo modeli un tagad piedāvā divas akreditētas izglītības programmas – pamatizglītības ar profesionāli orientētu virziena programmu – Mūzika un profesionālās ievirzes izglītības programmas – taustiņistrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, dodot iespēju bērniem apgūt pilna laika programmu, gan darboties pēcpusdienās. Kopš 2000.gada skolo vada Dace Elēna Sloka.

  Atskatoties uz padarīto, skola var lepoties ar labiem un izciliem sasniegumiem valsts un starptautiskajos konkursos un olimpiādēs. Kopš 2003.gada skola ir ieguvusi trīs „Draudzīgā aicinājuma” balvas par augstiem rezultātiem pamatizglītībā lauku skolu vidū. 2010.gadā Baldones mūzikas pamatskola ierindojās to 27 skolu skaitā, kas no visā Latvijas skolām ieguva „Draudzīgā aicinājuma” desmitgades balvu.

  Jau vairākus gadus skolas audzēkņiem un pedagogiem ir radoša un veiksmīga sadarbība dažādās jomās ar ārzemju partneriem – Igaunijā, Zviedrijā, Polijā. Skola iesaistījusies Eiropas sadarbības projektā „Singing Neighbour”.

  Baldones mūzikas skola sadarbībā ar Polijas vēstniecību Latvijā un Latvijas klavieru skolotāju asociāciju kopš 2005.gada rīkoja slavenā poļu komponista Frederika Šopēna 195 un 200 gadu jubilejai veltītu klaviermūzikas festivālus, kuros piedalījās dažādu skolu spēcīgākie audzēkņi.

  Skolu absolventi turpina profesionālo izglītību mūzikas jomā (J.Mediņa mūzikas vidusskola, Jelgavas mūzikas vidusskola, Rīgas 6.vidusskola, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, E.Dārziņa speciālā mūzikas vidusskola u.c.), kā arī veiksmīgi iztur konkurenci Rīgas vidusskolās un arodskolās, kā arī piedalās dažādos šovos un projektos.

  Skolas radošā, sirsnīgā atmosfēra un labais kontakts ar pedagogiem rosina absolventus bieži atgriezties skolā, lai kopā darbotos un muzicētu, gan arī vedot uz mācībām jau savus bērnus. Tā no skolas absolventiem izaugusi vokālā grupa „Spuldzītes vējā” (vadītāja S.Skrūzmane), Latvijā un pasaulē pazīstamais koklētāju ansamblis „Dzītari” (vadītāja V.Bagāta) un grupa „EKS diezs” (Krista Ķenga, Evija un Sintija Slokas). Ļoti daudzi absolventi labprāt muzicē Baldones un Vecumnieku mūzikas skolu apvienotajā simfoniskajā orķestrī „Draugi” (vadītāja S.Loka, A.Dziļums).

  Skolas labvēlīgo gaisotni rosina iknedēļas informatīvi emocionāla „Rīta dziesma”, ikgadējais Mārtiņdienas gadatirgus, 1. un 5.klases iesvētības, tradicionālais Ziemassvētku koncerts Baldones baznīcā un Baltās pils svētki mācību gada noslēgumā, kā arī populārās mūzikas koncerts – uzvedums „Vecais ratiņš”, kuru ļoti iemīļojusi Baldones publika. Apvienojot patīkamo un lietderīgo, jau vairāk kā 15 gadus skolas skolēni dodas uz radoši izklaidējošo nometni Kolkā (vadītāji S.Loka un A.Dziļums). Skolā darbojas arī jaunāko klašu tautisko deju kolektīvs (vadītāja Biruta Putniņa).

  Šobrīd Baltajā pilī strādā 39 pedagogi, kas ar neatslābstošu degsmi gan nemitīgi izglītojas, gan ar jaunām idejām un projektiem rosina skolēnu radošo potenciālu.

  Baltajā pilī iespējams apgūt klavierspēli, akordeona spēli, vijoļspēli, čella spēli, kokles spēli, ģitāras spēli, flautas spēli, klarnetes spēli, saksofona spēli, sitaminstrumentu spēli. Audzēkņi papildus instrumenta spēlei apgūst arī kolektīvo muzicēšanu. Skolēni un pedagogi veic aktīvu koncertdarbību ne tikai Baldonē, bet arī tuvākajā apkārtnē, Rīgā un pasaulē. Jau vairākus gadus Baltajā pilī darbojas integrētais vijolnieku ansamblis ar īpašām vajadzībām (vadītāja J.Visocka), rosinot Baldones SAC jauniešu socializācijas un integrācijas prasmes.

  Mūzikas skolas un pamatskolas audzēkņi ar teicamiem panākumiem piedalās valsts konkursos, olimpiādēs, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos un starptautiskajos festivālos instrumentu spēlē un kolektīvā muzicēšanā. Tas veicina skolēnu pašizpausmi, profesionālu izaugsmi un pozitīvu pašvērtējumu, kā arī savu patriotisko piederību Baldonei un Latvijai.