J.Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas teorijas priekšmetu stundu saraksts 2018./2019.m.g. I semestrim.