J.Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas teorijas priekšmetu stundu saraksts 2017./2018.m.g. I semestrim.