Informācija par LĪDZFINANSĒJUMU un apmaksas kārtību

J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolā

Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērns ir uzņemts J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolā un ar kuru ir noslēgts IZGLĪTOŠANĀS LĪGUMS.

 

  • Saskaņā ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.47/2021, vecāku līdzfinansējuma maksa ir – 18,00 EUR mēnesī
  • Ja audzēknis mācās divās profesionālās izglītības programmās, tad vecāku līdzfinansējuma maksa ir  28,00 EUR mēnesī atkarībā no prioritārās mācību iestādes (mūzikas skola vai mākslas skola).
  •  Pašapmaksas grupas-sagatvošanas grupa, par 1 individuālo nodarbību vecāku līdzfinansējums - 15.70 EUR/1 nodarbība
  •       Mūzikas mācības grupas vecāku līdzfinansējums- 10.50 EUR mēnesī 

Lēmums: https://muzika.kekava.lv/uploads/filedir/lemums36.pdf 

 Līdzfinansējumu  veic AR PĀRSKAITĪJUMU pēc saņemtā rēķina.

 

Maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda:

  •       rēķina Nr. (kurš tiks izsūtīts uz e-pastu ) un skolas nosaukums

 No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo:

11.1. ja izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā un ģimenei ar Ķekavas novada sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

11.2. ja izglītojamajam noteikta invaliditāte un izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā;

11.3. ja izglītojamajam iepriekšējā mācību pusgadā ir īpaši sasniegumi (sasniegumi valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs) un par to ir pieņemts izglītības iestādes pedagoģiskās padomes lēmums un izdots iestādes vadītāja rīkojums;

11.4. ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 30 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu.

12. Līdzfinansējumu samazina par 50 %:

12.1. daudzbērnu ģimeņu bērniem pirmās prioritātes profesionālās ievirzes programmā, ja izglītojamais un viens no vecākiem deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

12.2. ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 20 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu.

 Ar noteikumiem var iepazīties šeit: 

 /docs/1121/Par_l__dzfinans__juma_samaksas_k__rt__bu___ekavas_novada_pa__vald__bas_dibin__taj__s_profesion__l__s_ievirzes_izgl__t__bas_iest__d__s.pdf

Likums par finsansējumuhttps://muzika.kekava.lv/uploads/filedir/lidzfinansejums2023.pdf 

Kalendārs
<< Jūnijs 2024 >>
POTCPSSv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930Piesakies JAUNUMIEM
savā e-pastā!


 

 

 Daugavas iela 23, Baldone, LV-2125, Latvija

© Baldones sākumskola, Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD